آئین چراغ خاموشی نیست
آئین چراغ خاموشی نیست

ضمیمه نشریه رشد به وقت من سخنران: محمدجواد خرم‌دل تدوین کننده: محمدصادق تراب‌زاده

اثر حاضر، گذری است بر برخی خاطرات دوران آزادگی. دورانی که همواره سختی و مرارت به عنوان مزه شیرین محبت الهی از دل ابتلائات شناخته می‌شود. روایتی است از ۹ سال اسارت، ۶ سال و نیم نخوابیدن شب‌ها و ۳ سال و نیم روزه داری در اردوگاه‌های بعثیان. روایتی است از انس با قرآن، صبر آزاد مردانه، امید به آینده و هزاران چیزی که گمشده اکنون زندگی‌های ماست.
حاج محمد جواد خرم دل، راوی این خاطرات است که اکنون بر همان سیاق دوران آزادگی، در حال مجاهدت برای کمک به بندگان خدا و خدمت بی منت و بی صدا برای جمهوری اسلامی است. گرچه همه دوران زندگی وی از دانش آموزی و کار در دوران کودکی و نوجوانی، معلمی سپاه دانش، فعالیت انقلابی تا معلمی برای محرومان قبل از اسارت و دوران تلاش‌های فرهنگی و عمرانی و … در دوران پس از اسارت درس آموز و دارای خاطراتی شیرین است اما قلم ناچیز نگارنده صرفا پرده‌ای از پرده‌های حیات مجاهدانه وی را به تصویر می‌کشد. شاید این تصویر، با تصاویری که معمولا می‌بینیم متفاوت باشد…

  • نویسنده : محمدجواد خرم‌دل