حکمت و طبابت
حکمت و طبابت

با حضور: دكتر مهدی علیزاده

عنوان: حکمت و طبابت

با حضور: دكتر مهدی علیزاده

زمان برگزاری: بهمن‌ماه – ۹۵

تهیه شده در آوای رشد مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

  • نویسنده : آوای رشد مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)