حیات زیر پرچم جهاد
حیات زیر پرچم جهاد

با حضور: حاج حسین یکتا

عنوان: حیات زیر پرچم جهاد

با حضور: حاج حسین یکتا

زمان برگزاری: خردادماه – ۹۳

تهیه شده در آوای رشد مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

  • نویسنده : آوای رشد مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)