زندگی با ریاضیات
زندگی با ریاضیات

با حضور: دكتر محمدحسین پورکاظمی

عنوان: زندگی با ریاضیات

با حضور: دكتر محمدحسین پورکاظمی

زمان برگزاری: شهریورماه – ۹۵

تهیه شده در آوای رشد مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

  • نویسنده : آوای رشد مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)