فلسفه در جستجوی یقین
فلسفه در جستجوی یقین

با حضور: دكتر غلام‌حسین ابراهیمی‌دینانی

عنوان: فلسفه در جستجوی یقین

با حضور: دكتر غلام‌حسین ابراهیمی‌دینانی

زمان برگزاری: فروردین‌ماه – ۹۵

تهیه شده در آوای رشد مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

  • نویسنده : آوای رشد مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)