• بر مدار استاد ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

    فرهنگ رشد: برگ اول
    بر مدار استاد

    اگر بخواهیم اثری داشته باشیم، بایستی بتوانیم در بستر رفاقت برای افراد تشنگی ایجاد کنیم. استادی که دانشجو را تشنه‌ی معرفت می‌کند، باید او را همراهی کند و از این مسیر که با طالب می‌آید، خود نیز بهره‌ها می‌برد و تازگی‌ها می‌یابد.

چیزی یافت نشد !