گزارش تصویری: انیمیشن در نگاه ایده‌پرداز لبنانی | مرکز رشد