آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی متا
آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی متا

در آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی متا مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، با موضوع مشارکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، براساس پاسخ افراد به سوال «شما در مجموع تا چه میزان احتمال دارد در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو شرکت کنید؟»، پیش بینی می‌شود میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۴۳.۳٪ خواهد بود.

در آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی متا مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، با موضوع مشارکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، براساس پاسخ افراد به سوال «شما در مجموع تا چه میزان احتمال دارد در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو شرکت کنید؟»، پیش بینی می‌شود میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۴۳.۳٪ خواهد بود.
همچنین بر اساس این نظرسنجی، در میان افرادی که اعلام کرده‌اند قطعا در انتخابات شرکت می‌کنند، ۴۵.۷٪ به آقای جلیلی و ۴۳.۷٪ قصد دارند به آقای پزشکیان رای دهند. همچنین ۹٪ از افراد شرکت کننده قطعی گفته‌اند که هنوز تصمیمی برای انتخاب نامزد معینی نگرفته‌اند و با توجه به آنکه، این افراد تا روز قبل از انتخابات نامزد مورد نظر خود را انتخاب نکرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود اکثر قریب به اتفاق آن‌ها به تصمیم قطعی نرسیده و در انتخابات شرکت نکنند. لذا با این فرض پیش‌بینی می‌شود درصد نسبی رای آقای جلیلی و پزشکیان با در نظر گرفتن احتمال عدم مشارکت مرددین در انتخابات به ترتیب تا سقف ۵۰.۳٪ و ۴۸.۱٪ افزایش یابد. به دلیل آنکه این اختلاف در حاشیه خطای نظرسنجی قرار دارد، ممکن است در پیش‌بینی نتیجه انتخابات اثر گذاشته و نتیجه نهایی متفاوت شود.
این نظرسنجی در بازه ۱۳ و ۱۴ تیرماه سال جاری، با روش نمونه‌گیری آنلاین و با مشارکت ۶۰۰۰ نفر گردآوری شده است و نتایج ذکر شده نیز با استفاده از روش تحلیلی مدل‌سازی جمعیتی به دست آمده است‌.
نظرسنجی‌های پیش از انتخابات همواره از اصلی‌ترین حوزه‌های فعالیت مراکز نظرسنجی است. مرا‌کز نظرسنجی غالباً با استفاده از روش‌های مرسوم افکارسنجی، تلاش می‌کنند تصویری جامع از رفتار جامعه در این حوزه ارائه دهند. مرکز تحلیل اجتماعی متا از سال ۱۴۰۰ با استفاده از روش مدل‌سازی جمعیتی در این حوزه به پیش‌بینی انتخابات پرداخته است.