اصلی‌ترین خواسته مردم از رئیس جمهور آینده
اصلی‌ترین خواسته مردم از رئیس جمهور آینده

در نظرسنجی متا که در تاریخ ۱۷ و ۱۸ خرداد ماه انجام شده است، از مردم پرسیده شده که از بین مشکلات موجود رئیس جمهور بعدی کشورمان بیش از همه باید برای کدام تلاش کند؟

بر اساس آخرین نظرسنجی متا، میزان مشارکت مردم در دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری، ۴۸.۸٪ پیش‌بینی شده است.

در این نظرسنجی که در تاریخ ۱۷ و ۱۸ خرداد ماه انجام شده است، از مردم پرسیده شده که از بین مشکلات موجود رئیس جمهور بعدی کشورمان بیش از همه باید برای کدام تلاش کند؟

بر اساس نتایج بدست آمده‌ ۴۵.۲ درصد از پاسخ‌دهندگان گزینه «جلوگیری از افزایش تورم و گرانی» را به عنوان اصلی‌ترین خواسته خود از رئیس جمهور آینده اعلام کرده‌اند.

«مذاکره به منظور رفع تحریم های خارجی»، «رسیدگی به اقشار محروم و کم درآمد» و «مبارزه با فساد و رانت خواری» هر کدام به ترتیب با ۱۴.۸ درصد، ۱۴.۲ درصد و ۱۲.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که «مسائل اقتصادی و معیشتی» اصلی‌ترین مسائلی هستند که ذهن اکثریت جامعه را درگیر خود کرده‌اند.

داده‌های این نظرسنجی از پانل ملی متا، با حجم‌نمونه ۳۰۰۰ هزارنفری گردآوری و با روش مدل‌سازی جمعیتی تحلیل شده است. سایر نتایج این نظرسنجی در روزهای آتی منتشر خواهد شد.