نتایج نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی متا
نتایج نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی متا

انتشار نتایج آخرین نظرسنجی مرکز تحلیل اجتماعی متا ، اجرا شده پس از سومین مناظره (دوم و سوم تیرماه)

سبد رأی نامزدهای ریاست جمهوری چهاردهم

بر اساس آخرین نظرسنجی متا، میزان مشارکت مردم در دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری، ۵۱.۷ درصد پیش‌بینی شده است.

در این نظرسنجی که در تاریخ ۲ و ۳ تیرماه انجام شده است، میزان سبد رأی نامزدهای احتمالی انتخابات مورد مطالعه قرار گرفته است.

بر اساس داده‌ها، ۲۴.۴ درصد از مشارکت کنندگان قطعی و احتمالی در انتخابات، گفته‌اند به آقای مسعود پزشکیان رأی خوهند داد. آقای محمدباقر قالیباف با ۲۳.۴ درصد رأی و آقای سعید جلیلی با ۲۱.۵ درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

آقایان قاضی‌زاده با ۴.۵ درصد زاکانی و پورمحمدی به ترتیب با ۲.۴ درصد و ۲ درصد در مراحل بعدی از نظر مردم قرار دارند. همچنین براساس این نظرسنجی، ۲۱.۸ درصد از مردم هنوز تصمیم نگرفته‌اند که رأی خودرا به نفع کدام نامزد به صندوق بیندازند.

سهم نامزدهای انتخاباتی از سبد رأی یکدیگر چه میزان است؟

یکی از مهم‌ترین سؤالات در ایام انتخابات، سهم نامزدها از سبد رای یکدیگر است. بر این اساس از رأی‌دهندگان به هر نامزد پرسیده شده است «در صورتیکه نامزد مورد نظر شما از رقابت در انتخابات انصراف دهد شما به کدام یک از نامزدهای دیگر رأی می‌دهید؟»

آراء شرکت‌کنندگان در دوگانه‌های انتخاباتی

در این نظرسنجی که در تاریخ ۲ و ۳ تیرماه انجام شده است، سبد آرای برخی نامزدهای انتخاباتی به صورت دوگانه مورد سنجش قرار گرفته است.

بر اساس داده‌ها، در دوگانه آقایان پزشکیان و قالیباف، ۵۰.۳٪ از مشارکت کنندگان قطعی و احتمالی در انتخابات، گفته‌اند به آقای قالیباف رأی خواهند داد و ۳۷٪ به آقای پزشکیان رأی خواهند داد. همچنین در چنین وضعیتی، ۱۲.۷٪ از شرکت کنندگان انتخابشان هیچکدام از این دو نفر نخواهد بود.

به همین ترتیب آنگاه که از دوگانه آقایان پزشکیان و جلیلی پرسش صورت گرفته است، ۴۶٪ از به آقای جلیلی رأی خواهند داد و ۴۲٪ نیز رأی‌شان آقای پزشکیان خواهد بود. همچنین ۱۲٪ از ایرانیان در چنین دوگانه‌ای به هیچکدام رأی نخواهند داد.

و در آخر در دوگانه آقایان جلیلی و قالیباف، آقای قالیباف ۴۰.۵٪ و آقای جلیلی ۳۸.۵٪ آراء را از آن خود خواهند کرد. در این دوگانه، ۲۱٪ از شرکت کنندگان، حاضر به رأی به هیچکدام از این دو نامزد محترم نیستند.

داده‌های این نظرسنجی از پانل ملی متا با نمونه ۱۵۰۰ نفری گردآوری و با روش مدل‌سازی جمعیتی تحلیل شده است.