عدالت به زبان ساده
عدالت به زبان ساده

در نظام جمهوري اسلامی ایران شهروندان ایرانی حقی برابر در اثرگذاري بر روندهاي جاري و تصمیم گیري هاي ملی کشور دارند. کمترین این اثرگذاري‌ها شرکت در انتخابات است. هر شهروندي که معیارهاي قانونی را داشته باشد می‌تواند در انتخابات شرکت کند و یک رأي در صندوق بیندازد و رأي او همانقدري اثرگذار است که رأي دیگري. اما در واقعیت همیشه اینگونه نیست؛ در انتخابات نمایندگی مجلس فرد ساکن شهر تهران 30 برابر فرد ساکن شهر خوي (شهري واقع در استان آذربایجان غربی) می‌تواند در روندهاي جاري و تصمیم‌گیري‌هاي ملی کشور اثرگذار باشد چون او 30 نماینده در مجلس خواهد داشت و فرد مثالی ساکن شهر خوي یک نماینده.

نقطه اشتراک هر دو تصویر بالا مسأله برابر بودن است. موضوع تصویر نخست برابری شهروندان ایرانی در حق سیاسی است و موضوع تصویر دوم برابری داوطلبین کنکور مقطع کارشناسی. در ادامه هر دو این تصویرها با مشکلی مواجه می‌شویم و آن ادعای تضاد فرایند برگزاری‌ها با هدف اصلی مسأله یعنی برابر بودن افراد است. اگر قرار بود رأی همه شهروندان ایرانی واجد شرایط به یک اندازه اثرگذار باشد پس چرا برخی رأی‌ها ۳۰ برابر دیگر رأی‌ها اثرگذار است؟ و اگر قرار بود کنکور وسیله برای گزینش علمی داوطلبین باشد، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و…، اگر قرار بود کنکور به همه داوطلبین به یک چشم نگاه کند پس این سهمیه‌ها چه صیغه‌ای است؟ اینها استدلال‌های مخالفان رأی دادن در انتخابات مجلس به شیوه کنونی و اختصاص سهمیه در کنکور است. استدلال‌هایی که در پشت آنها یک مقدمه نهفته است: باید با ما برخورد برابری شود چون همه با هم برابریم. اگر خلاف این امر صورت گیرد عدالت رعایت نشده و در حق برخی ظلم شده است.

برای خرید کتاب وارد سایت فروشگاه مرکز رشد شوید.

0