عملکرد شورای نگهبان در ایجاد فضای رقابتی انتخابات
عملکرد شورای نگهبان در ایجاد فضای رقابتی انتخابات

بر اساس آخرین نظرسنجی متا در ۲۷ خردادماه، میزان مشارکت مردم در دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری، ۵۰.۵٪ پیش‌بینی شده است...

بر اساس آخرین نظرسنجی متا در ۲۷ خردادماه، میزان مشارکت مردم در دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری، ۵۰.۵٪ پیش‌بینی شده است.

همچنین، از نقش تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان در ایجاد فضای رقابتی در انتخابات سوال شده است.

بر اساس نتایج بدست امده ۳۰.۲ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کرده اند که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو کاملاً رقابتی خواهد بود. ۳۱.۱ درصد نیز اعلام کرده اند تا حدی رقابتی خواهد بود. در مقابل ۱۸.۹ درصد بر این باور هستند که چندان رقابتی نخواهد بود و ۱۹.۶ درصد نیز اعلام کرده اند اصلا رقابتی نخواهد بود.

داده‌های این نظرسنجی از پانل ملی متا با حجم‌نمونه ۱۵۰۰ هزارنفری گردآوری و با روش مدل‌سازی جمعیتی تحلیل شده است. سایر نتایج این نظرسنجی در روزهای آتی منتشر خواهد شد.