• اصطکاک‌های چرخ رونق ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

    عملکرد مقامات و دستگاه‌ها؛ مهمترین مانع رونق تولید
    اصطکاک‌های چرخ رونق

    در کشورهایی که موضوع تولید با موانع و مشکلات، و عدم حمایت برای رفع موارد مزبور مواجه می‌شود و در مقابل، بخش غیرمولد با سودهای وسوسه‌انگیز، در زمین اقتصاد جولان می‌دهد، کوچ عاملان اقتصادی از بهشت تولید به جهنم سفته‌بازی منطقی جلوه می‌کند. بهشت و جهنم، نه از منظر نفع فردی بلکه از منظر پیامدهای اجتماعی.

تورم و رونق تولید ۰۴ فروردین ۱۳۹۸

بررسی نگاه دولت به این مقوله طی سال‌های گذشته تورم و رونق تولید

بحران‌های اقتصادی و مالی جهانی + فایل ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

درس‌ها و سیاست‌هایی برای اقتصاد ایران بحران‌های اقتصادی و مالی جهانی + فایل

از تیررس تحریم خارج شویم ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

علیه تحریم از تیررس تحریم خارج شویم

تحلیل ساختار لایحه بودجه ۹۸+ فایل ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

تحریم‌ها و حساسیت بودجه 98 دولت تحلیل ساختار لایحه بودجه ۹۸+ فایل

جلسه حلقه اقتصاد تحریم و هسته نوآوری ۲۹ آبان ۱۳۹۷

جلسه حلقه اقتصاد تحریم و هسته نوآوری

بیست و نهم آبان ماه، دکتر ابراهیم رضائی از دانش آموختگان رشته اقتصاد دانشگاه علامه و عضو هیات علمی پژوهشگاه سمت، مهمان حلقه اقتصاد تحریم و هسته نوآوری بودند. ایشان حاصل پروژه مطالعات تطبیقی خود در خصوص چگونگی مواجهه کشورهای مختلف با بحرا‌ن‌ها و شوک‌های متنوع و مختلف اقتصادی را عرضه نمودند.تکمیل این مطالعه و […]