• راز درخشان علم ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

    حلقه حکمرانی علوم اجتماعی منتشر کرد:
    راز درخشان علم

    راز درخشان علم، آمیخته‌ای از عشق، ایمان و عمل استاد عزیزمان، جناب آقای دکتر درخشان، در راستای علم، عالم و جهت‌دهی به علم است. اینگونه نیست که صرفا ارائه گزارشی از نظریات یا نمونه‌هایی از استادان شاخص، شیوه‌های راهبری دانشگاهی و شیوه‌های راهبری علوم اجتماعی در جهان باشد؛ بلکه گزارشی همه جانبه از یک سبک زندگی عالمانه در بستر انقلاب اسلامی است؛ البته فعلا در حد ویراست اول. راز درخشان علم، گزیده‌ای از آثار و کلاس‌های استاد درخشان در باب راهبری یا حکمرانی علوم اجتماعی است.

حکمرانی پژوهش طبیعی؛ حکمرانی پژوهش مصنوعی ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

تأملی در باب حکمرانی پژوهش حکمرانی پژوهش طبیعی؛ حکمرانی پژوهش مصنوعی

ابراهیم ۱۳۹۷؟ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

از نظام راهبری نمرودی تا نظام راهبری ابراهیمی در حکمرانی پژوهش ابراهیم ۱۳۹۷؟

از قیاسش خنده نآمد خلق را ۱۵ دی ۱۳۹۷

تأملی بر مقایسه اجتماعی و ابعاد آن از قیاسش خنده نآمد خلق را

چیزی یافت نشد !