• قاضی یا قانون‌گذار! نکته‌ای تلخ از ماجرای دختر آبی ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

    قاضی یا قانون‌گذار! نکته‌ای تلخ از ماجرای دختر آبی

    آگاهی‌بخشی مردم و سلبریتی‌ها با فعالیت‌های رسانه‌ای نسبت به قانون اساسی، حقوق ملت و وظایف قوا و نهادهای گوناگون بسیار ضروری است تا این افراد تحت‌تأثیر امپراطوری‌های رسانه‌ای قرار نگیرند.

داد سِتان ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

به مناسبت سالروز شهادت آیت الله قدوسی داد سِتان

حجاب را عشق است … ! ۲۱ تیر ۱۳۹۸

حجاب را عشق است … !

فساد در قوه قضائیه؛ واقعیت یا احساسِ مردم؟ ۰۸ تیر ۱۳۹۸

فساد در قوه قضائیه؛ واقعیت یا احساسِ مردم؟

مسئله فساد در قوه قضائیه، به آن میزانی که احساس می‌شود، وجود ندارد اما، تصویر مردم فساد گسترده در قوه است. چرا مردم، احساسِ فساد گسترده در قوه قضائیه را دارند؟ تصویر ایجاد شده، چگونه بهبود می‌یابد؟

محتوای قوه قضائیه مطلوب چیست؟ ۰۷ تیر ۱۳۹۸

محتوای قوه قضائیه مطلوب چیست؟

تحول در قوه قضائیه، یعنی محتوای مطلوب در ظرف و ساختاری که بتواند حرکت در مسیر مشخص شده، یعنی تولی‌گری مسئله عدالت را سرعت ببخشد. محتوای چنین قوه‌ قضائیه‌ای مسائلی همچون نظارت، آموزش، مسائل فرهنگی، مدیریت افکار عمومی و قوانین است.

ساختار قوه قضائیه، بدنه اصلی حرکت در مسیر تحول! ۰۶ تیر ۱۳۹۸

ساختار قوه قضائیه، بدنه اصلی حرکت در مسیر تحول!

قوه قضائیه برای اینکه بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، باید ساختاری منعطف و پویا داشته باشد. از این‌رو، ایجاد پیشخوان خدمت قوه قضائیه، معاونت نظارت قوه قضائیه، مؤسسه ملی جرم‌شناسی، و پرتال جامع حل مسئله قوه قضائیه از جمله پیشنهادهای ساختاری قابل تأمل است.

تحول در قوه قضائیه، با کدام نیروی انسانی؟ ۰۵ تیر ۱۳۹۸

تحول در قوه قضائیه، با کدام نیروی انسانی؟

موتور محرک تحول در قوه قضائیه، نیروی انسانی تراز است، زیرا برنامه‌ها هرچقدر خوب باشند، توسط نیروی انسانی به مرحله اجرا در‌می‌آیند. نیروی انسانی در قوه قضائیه هم خلاصه در قضات نمی‌شود.

رئیس قوه قضائیه یا عدالت‌باشی؟ ۰۴ تیر ۱۳۹۸

رئیس قوه قضائیه یا عدالت‌باشی؟

قوه قضائیه، که تولی‌گری مسئله عدالت و تضمین حقوق در سطوح فردی و اجتماعی را برعهده دارد نیازمند چگونه «رئیسی» است؟ بایدها و نبایدهای چنین تولی‌گری برای ریاست قوه قضائیه چیست؟

قوه قضائیه یا خانه عدالت ایران؟ ۰۳ تیر ۱۳۹۸
اصلی‌ترین قوه ج.ا.ا چگونه باید باشد؟

قوه قضائیه یا خانه عدالت ایران؟

مأموریت اصلی قوه قضائیه، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و به عبارت دیگر تولی‌گری آن است که انجام این مأموریت، مقدمات تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را فراهم می‌سازد.

اولین جلسه تحقیق موضوعی جرم در قرآن کریم ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری

اولین جلسه تحقیق موضوعی جرم در قرآن کریم

اولین جلسه از سلسله جلسات مباحثات تحقیق موضوعی جرم در قرآن کریم، روز پنجشنبه مورخ نهم اسفندماه 97 با حضور اعضای حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری و آقای اکبر سعیدی برگزار شد.