• رئیس جمهور دل‌ها ۰۳ خرداد ۱۴۰۳

    روایتی از شخصیت ملی و ماندگار شهید رئیسی برای دانش آموزان
    رئیس جمهور دل‌ها

    یک چالشی که برای معلمان عزیزمان وجود دارد این است که شخصیت رئیس جمهور را چگونه برای دانش آموزان معرفی کنیم. در این یادداشت، مهم‌ترین ویژگی‌های شهید جمهور روایت می‌شود. ویژگی‌هایی که می‌تواند به معلمان کمک کند بهتر تصویر رئیس جمهور انقلابی‌مان را به تصویر کشند.

رئیس باصفا ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

رئیس باصفا

همیاری ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

فرهنگ رشد: برگ چهارم همیاری

نقطه اثر ۰۸ فروردین ۱۳۹۸
فرهنگ رشد: برگ سوم

نقطه اثر

«نقطه اثر» من کجاست؟ این دغدغه جدی و اساسی زندگی ماست؟ هرکس به تناسب قابلیت‌ها و توانمندی‌ها، و البته به میزان فهمی که از آنها دارد برای خود «نقطه اثر» تعریف می‌کند.

زنده بودن رشد ۰۲ فروردین ۱۳۹۸
فرهنگ رشد: برگ دوم

زنده بودن رشد

«رشد» یک موجود زنده برخلاف «توسعه» یک ساختار اعتباری، ضرورتا از ریشه‌ها شروع می‌شود و تا دانه، ریشه‌ای در خاک ندواند ساقه‌ای در آسمان نخواهد داشت. در حالی‌که در ساخت‌های اعتباری، گاه بدون اینکه هیچ ریشه و مبنای رکینی در کار باشد انبوهی از سازه‌های قد به فلک کشیده، چشمان مخاطبین را مجذوب به خود می‌کند.

بر مدار استاد ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
فرهنگ رشد: برگ اول

بر مدار استاد

اگر بخواهیم اثری داشته باشیم، بایستی بتوانیم در بستر رفاقت برای افراد تشنگی ایجاد کنیم. استادی که دانشجو را تشنه‌ی معرفت می‌کند، باید او را همراهی کند و از این مسیر که با طالب می‌آید، خود نیز بهره‌ها می‌برد و تازگی‌ها می‌یابد.