• تحلیل جایگاه الگوی پایه در سلسله‌مراتب اسناد ملّی ۰۱ آبان ۱۳۹۹

    الگوی پایه باید فاصله میان قانون اساسی و سندهای توسعه پنج ساله را پر کند
    تحلیل جایگاه الگوی پایه در سلسله‌مراتب اسناد ملّی

    اگرچه بسیاری تهیه اسناد ملّی را به عنوان پیش‌نیاز مداخلات هدفمند دولت‌ها در فرایند توسعه و پیشرفت کشور حائز اهمیت می‌دانند، اما هم‌چنان این سوال به قوت خود باقی است که آیا فرآیند پیشرفت در ایران، متوقف و وابسته به تدوین اسناد راهبردی در زمینه پیشرفت اسلامی و ایرانی است؟! آیا عدالت با سندنویسی قابل تحقق و انجام است؟! سند الگوی پایه پیشرفت چه مقدار و با چه مکانیسمی می‌تواند در فرآیند پیشرفت و توسعه کشور نقش داشته باشد؟ شرط موفقیت این نوع اسناد چیست؟ پاسخ به این سوالات بهانه مصاحبه با آقای دکتر مصطفی زمانیان به عنوان موسس اولین شرکت دانش‌بیان در زمینه سندهای راهبردی است.

پادشاه برهنه ‌‌الگو ۰۱ آبان ۱۳۹۹

محمدمهدی موحدی، استاد دانشگاه شاهد مطرح کرد پادشاه برهنه ‌‌الگو

ما باید الگو را یک «منطق حکمرانی» ببینیم، نه برنامه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

گفت‌وگو با حمیدرضا فرتوک‌زاده، استاد دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر: ما باید الگو را یک «منطق حکمرانی» ببینیم، نه برنامه

اگر این است، بلندتر فریاد بزنید ۲۹ مهر ۱۳۹۹

در گفتگو با دکتر مسعود درخشان اگر این است، بلندتر فریاد بزنید

رونمایی از شماره اول نشریه «نوآفرین» ۲۳ دی ۱۳۹۷
نشریه «نوآفرین»

رونمایی از شماره اول نشریه «نوآفرین»

در ابتدای جلسه، برنامه‌ها و ماموریت هسته توسط اعضای هسته تبیین شد و زمینه‌های ارتباطی که در قالب فرم ارتباط با هسته طراحی شده بود در اختیار حضار قرار گرفت. سپس، جایگاه و ضرورت تولید نشریه در مجموعه اقدامات هسته نوآوری تشریح شد و بخش‌های مختلف نشریه معرفی گشت. آیه نوآوری، اول قدم، کاغذ اخبار، نوآوری فلش، هسته دونقطه، لوحه، دانش‌سرا، نوآفرینان، رادیوما، نوآوری پلاس، کرکره، سینمانوآفرین، دارالفنون و ته‌مقاله، بخش‌های اصلی این نشریه هستند که هر کدام از مناظر مختلف به موضوع نوآوری می‌پردازند.

بوی باران، عطر یاس ۲۲ دی ۱۳۹۷
چند رسانه‌ای:

بوی باران، عطر یاس

با حضور: دکتر محمدحسن عصاره

دفتر نوآوری آمریکا ۰۱ دی ۱۳۹۷
نوآوری آمریکا

دفتر نوآوری آمریکا

رابرت اتکینسون، رئیس بنیاد فناوری و نوآوری آمریکا، در مورد تشکیل این دفتر نظر مساعدی دارد و بیان می‌کند که ایجاد تحول عظیم در دولت و چابک‌سازی آن از طریق این دفتر ممکن است. اتکینسون لازمه چنین تحول کلانی را تزریق تفکر و عمل «نوآوری‌های مردم محور» می داند. مبانی نظری و عملی چنین نوآوری‌هایی در صورت مردم محور بودن است که می‌تواند موفق باشد و به وظایف اصلی دولت ورود پیدا کند.

نشست تخصصی مشترک هسته‌های نوآوری و بازاریابی سیاسی ۲۱ آذر ۱۳۹۷
نشست تخصصی

نشست تخصصی مشترک هسته‌های نوآوری و بازاریابی سیاسی

در این جلسه، ایشان ضمن اشاره به فلسفه ایجادی سازمان های بین‌المللی در جهان معاصر به سازمان اکو و خاصه دی هشت اشاره کرده و نقش و کارکرد اینگونه سازمانها را برشمرد. در ادامه،دکتر موسوی با اشاره به نقش دبیرکل برای کشوری که دبیرکل از آن انتخاب می‌شود، آن را دارای امتیاز فراوان دانست که می‌توان با کیاست و فراست ،موقعیت‌هایی را برای کشور فراهم کرد.

بررسی سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ۱۰ آذر ۱۳۹۷
نشست تخصصی:

بررسی سند الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

هسته نوآوری برای فهم و اشراف نسبت به این موضوع، علاوه بر انجام مصاحبه با آقای دکتر زاهدی‌وفا (از اعضای شورای عالی مرکز الگو)، جلسه‌ای نیز با آقای دکتر مهدی موحدی عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگو برگزار کرد. در این جلسه، ضمن تبیین اجمالی روش‌شناسی‌های متعارف در تولید علم دینی، به چگونگی ساختار سازمانی مرکز الگو، چگونگی گردش کار برای حصول به سند فعلی، وضعیت اندیشکده‌ها و...پرداخته شد. در پایان دکتر موحدی به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.

جلسه حلقه اقتصاد تحریم و هسته نوآوری ۲۹ آبان ۱۳۹۷

جلسه حلقه اقتصاد تحریم و هسته نوآوری

بیست و نهم آبان ماه، دکتر ابراهیم رضائی از دانش آموختگان رشته اقتصاد دانشگاه علامه و عضو هیات علمی پژوهشگاه سمت، مهمان حلقه اقتصاد تحریم و هسته نوآوری بودند. ایشان حاصل پروژه مطالعات تطبیقی خود در خصوص چگونگی مواجهه کشورهای مختلف با بحرا‌ن‌ها و شوک‌های متنوع و مختلف اقتصادی را عرضه نمودند.تکمیل این مطالعه و […]

پنجره فرصت ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
چند رسانه‌ای:

پنجره فرصت

با حضور: دکتر منوچهر منطقی

فهم الزام و سهم اقدام در پیشبرد صنعت ایرانی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
چند رسانه‌ای:

فهم الزام و سهم اقدام در پیشبرد صنعت ایرانی

با حضور: احسان اعتمادی