نشست «تأملاتی در بیانیه گام دوم، از زمینه صدور تا راهکار تحقق» - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام