گزارش تصویری جلسه اقتصاد پژوهش و پژوهشگر - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام