فصلنامه تخصصی هسته عدالت‌پژوهی(۱) - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام