فصلنامه تخصصی هسته عدالت‌پژوهی(1) - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام