فصلنامه تخصصی هسته عدالت‌پژوهی(2) - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام