فصلنامه تخصصی هسته عدالت‌پژوهی(۲) - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام