نشریه علمی_تخصصی بازاریابی سیاسی(۴) - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام