نشریه علمی_تخصصی بازاریابی سیاسی(4) - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام