فصلنامه علمی_تخصصی مدیریت جهادی(3) - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام