توسل به باب الحوائج - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
توسل به باب الحوائج

توسل به باب الحوائج امام حسین حضرت علی اصغر علیه‌السلام

 

هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

 

#به_لطف_خدا_با_هم_شکستش_میدهیم