به پاسداشت یاد معلم عاشق مرحوم استاد دکتر عادل آذر - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
به پاسداشت یاد معلم عاشق مرحوم استاد دکتر عادل آذر

به پاسداشت یاد معلم عاشق مرحوم استاد دکتر عادل آذر

«از بچگی در ذهن ما این بود که یک خدایی هست… کوچکترین کاری که می‌کنی حساب و کتاب دارد و یک روزی باید جواب بدهی…»

 

نثار روح استاد فاتحه مع الصلوات