چقدر زمان ما شبیه همان زمان است! - مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
چقدر زمان ما شبیه همان زمان است!

چقدر زمان ما شبیه همان زمان است!

 

طالوت گفت آب ننوشید مگر به قدر ضرورت و نوشیدند و اخراج شدند، به ما هم گفتند که بیرون نروید مگر به قدر ضرورت و رفتیم و مبتلا شدیم…

 

هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

 

#به_لطف_خدا_با_هم_شکستش_میدهیم