آزمون صداقت
آزمون صداقت

«صداقت شما در محبت خدا»، در محبت فی الله است؛ مخصوصاً زمانی که کسی از دوستان خدا، شما را اذیت کند ولو اینکه عمداً باشد. در چنین حالتی، نباید مهر او از دل شما بیرون برود...

«صداقتِ در محبت»،

نه در علاقه شما به «ذکر» است، نه در علاقه شما به «اطاعت» خدا و دوام شما در آن.

نه در «عبادت» است و نه در «فداکاری» در راه خدا.

بلکه «صداقت شما در محبت خدا»، در محبت فی الله است؛

مخصوصا زمانی که کسی از دوستان خدا، شما را اذیت کند ولو اینکه عمدا باشد.

در چنین حالتی، نباید مهر او از دل شما بیرون برود. خودش را دوست داشته باش اما عملش را نه.

اگر دشمن خدا با شما خوش اخلاقی کرد، مهر او در دل شما نرود …

معصیت در دین، مغفور است اما طاعت در خارج دین، مقبول نیست …

  • منبع خبر : آوای رشد