ارائه طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی
ارائه طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی

نشست تخصصی «طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی» با ارائه آقای علی شهیدی پژوهشگر مرکز رشد، پنجشنبه 30 آبان‌ماه در سالن شهید احمدی روشن مرکز رشد برگزار می‌شود.

نشست تخصصی «طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی» با ارائه آقای علی شهیدی پژوهشگر مرکز رشد، پنجشنبه ۳۰ آبان‌ماه ساعت ۱۰ صبح در محل سالن شهید احمدی روشن مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌شود.

بر اساس این طرح، مشکل اصلی در امکان رصد معاملات اقتصادی، تراکنش‌های تجاری هستند که در حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند. بنابراین تمرکز اصلی طرح حاضر بر تفکیک کاربری تجاری و شخصی است. به این معنا که همه‌ی حساب‌های بانکی به دو دسته‌ی حساب شخصی یا حساب تجاری تقسیم شوند و هر فعالیت شخصی تنها در حساب‌های شخصی و هر فعالیت تجاری تنها در حساب‌های تجاری انجام گردد.

رویکرد اصلی طرح حاضر در بحث تفکیک کاربری شخصی و تجاری، استفاده از سازوکار هوشمندی است که در آن خود افراد به صورت اختیاری، فعالیت‌های شخصی خود را با حساب شخصی و فعالیت‌های تجاری خود را با حساب تجاری انجام دهند. برای این مقصود، باید به تفاوت الگوی تراکنش‌ها در این دو نوع فعالیت توجه نمود. در فعالیت‌های شخصی، عموماً به جز چند تراکنش معدود در سال، میزان گردش مالی ماهانه، پایین است. آن تراکنش‌های معدود مربوط می‌شوند به خرید یا فروش مسکن یا خودرو یا … که به ندرت انجام می‌شوند. اما فعالیت‌های تجاری، عموماً گردش مالی ماهانه زیادی دارند.