انیمیشن، نوآوری بی مرز
انیمیشن، نوآوری بی مرز

سلسله جلسات تحلیل و بررسی صنایع خلاق و تحلیل ظرفیت بومی ایران

در ادامه سلسله جلسات تحلیل و بررسی صنایع خلاق و تحلیل ظرفیت بومی ایران، هسته نوآوری در بیست اسفند میزبان جناب آقای حامد جعفری است. ایشان مدیرعامل موسسه فرهنگی هفت سنگ و تهیه کننده دو انیمیشن موفق شاهزاده روم و فیلشاه است.

 

  • منبع خبر : سایت هسته نوآوری مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)