بیانیه گام دوم، چراغ راه انقلاب اسلامی
بیانیه گام دوم، چراغ راه انقلاب اسلامی

سی و هفتمین نشست تخصصی هسته بازاریابی سیاسی با سخنرانی آقای دکتر علی باقری برگزار شد. در این نشست صمیمانه که بخش عمده‌ای از آن به صورت گفتگوی دوطرفه انجام شد، دکتر باقری به بیان برخی نکات و اصول اساسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداخته و ضمن بیان نقش و مسئولیت محوری جوانان، چهار قدم اصلی تا تحقق کامل این بیانیه را یادآور شدند.

سی و هفتمین نشست تخصصی هسته بازاریابی سیاسی با سخنرانی آقای دکتر علی باقری برگزار شد. در این نشست صمیمانه که بخش عمده‌ای از آن به صورت گفتگوی دوطرفه انجام شد، دکتر باقری به بیان برخی نکات و اصول اساسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداخته و ضمن بیان نقش و مسئولیت محوری جوانان، چهار قدم اصلی تا تحقق کامل این بیانیه را یادآور شدند. در این نشست اعضای هسته بازاریابی سیاسی و برخی دیگر از هسته‌های مرکز رشد همچون هسته‌های نوآوری و افکار عمومی حضور داشتند.

در ابتدای جلسه، دکتر باقری چند نکته و اصل مهم را پیرامون بیانیه گام دوم یادآور شدند. ایشان اشاره داشتند که مخاطب بیانیه، همه مردم و قشرهای مختلف جامعه هستند و خطاب، تنها به جوانان نیست، بلکه محور اصلی آن، جوانان هستند. هدف این بیانیه، برای زمان فعلی است و نباید تنها به وجه آینده‌نگرانه آن توجه داشت. در این زمینه، لازم است که افراد با تخصص‌های مختلف و نگاه‌های گوناگون به بررسی این بیانیه پرداخته و از رهنمودهای آن در حوزه خود بهره بگیرند. نکته دیگر اینکه هر یک از ما می‌بایست خود را در برابر این بیانیه مسئول بدانیم و براساس آن رسالتی برای خود قائل شویم.

استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در بخش دیگری از سخنان خود چهار قدم اساسی تا تحقق کامل این بیانیه ترسیم نمودند. قدم اولی که در این راه باید برداشته شود فهم دقیق بیانیه است که در این بخش، پیرامون تفهیم بیانیه نیز می‌بایست کار شود. قدم‌های بعدی نیز به ترتیب تبیین ابعاد مختلف بیانیه، تبلیغ جنبه‌ها، اهداف، راهکارها و سایر منویات بیانیه و در انتها نیز تحقق و عملیاتی نمودن گام دوم انقلاب اسلامی است. در هر یک از این چهار مرحله لازم به ذکر است که وظیفه و مسئولیت حاکمان خاص‌تر و جدی‌تر از سایر اقشار و عامه مردم است.

در ادامه این پژوهشگر ارشد حوزه علوم اجتماعی و انسانی برخی از محورهای اصلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را برای تبیین بهتر موضوع ذکر کرده و توضیح دادند. شرایط کشور در زمان پیدایش انقلاب اسلامی، ویژگی‌های منحصربه فرد انقلاب اسلامی، مؤلفه نظریه نظام انقلابی و مسئولیت‌پذیری جوانان در انقلاب اسلامی از جمله محورهایی بودند که در ارائه ایشان مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفتند.

سپس دکتر باقری پیرامون نقش جوانان یادآور شدند که این وظیفه به صورت مسئولیت‌گیری در بیانیه ذکر نشده بلکه به صورت مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری بیان شده است؛ که این به معنای آن است که جوانان می‌بایست مسئولیت خود را در قبال مسیر انقلاب اسلامی در راه تمدن اسلامی شناخته و تا رسیدن به هدف، از پای نایستند و با بهانه‌هایی همچون عدم واگذاری مسئولیت‌ها به جوانان، مسیر را از نیروهای پیشران انقلاب اسلامی خالی نگذارند. جوانان باید به قدرت، درک و اراده‌ای برسند که مسئولیت‌های خود را در این مسیر به خوبی شناخته و تا به نتیجه رسیدن گام دوم انقلاب اسلامی پای کار این آرمان و هدف مقدس باشند.

در انتها نیز نشست به صورت گفتگوی دوطرفه پیش رفته و دکتر باقری به پرسش و پاسخ با حاضرین پرداختند. شرکت‌کنندگان در این نشست که از هسته‌های مختلف مرکز رشد بودند سؤال‌ها، نظرات و پیشنهادهای خود را درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بیان نمودند.

گزارش تصویری جلسه بیانیه گام دوم، چراغ راه انقلاب اسلامی

 

  • منبع خبر : هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد