تحلیل ساختار لایحه بودجه ۹۸+ فایل
تحلیل ساختار لایحه بودجه ۹۸+ فایل

تحلیل ساختار بودجه و به صورت خاص بودجه 98 یکی از محورهای تمرکز حلقه اقتصاد تحریم در دی‌ماه و بهمن‌ماه سال جاری بوده است که پس از مطالعه، مصاحبه و جلسات کارشناسی، گزارشی با عنوان «تحلیل ساختار لایحه بودجه 98» استخراج و به چاپ رسید.

تحلیل ساختار بودجه و به صورت خاص بودجه ۹۸ یکی از محورهای تمرکز حلقه اقتصاد تحریم در دی‌ماه و بهمن‌ماه سال جاری بوده است که پس از مطالعه، مصاحبه و جلسات کارشناسی، گزارشی با عنوان «تحلیل ساختار لایحه بودجه ۹۸» استخراج و به چاپ رسید. در این گزارش، برخی از محورهای مهم در ساختار اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاداتی در این زمینه نیز ارائه گردید. این محورها عبارتند از:

. هدفمندی یارانه‌ها

. مدیریت بدهی‌های دولت در بودجه

. صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور

. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در بودجه

. اصلاح الگوی مصرف در بودجه

. اشتغال و بیکاری در بودجه

. تناسب دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار در بودجه

. توجه به بخش خصوصی و تعاونی در بودجه

در تحلیل بودجه سال ۹۸ میزان انطباق با سیاست‌های کلی نظام نیز مورد توجه قرار گرفته است و عدم تصویر این سیاست‌ها در بودجه‌های سالانه و از جمله لایحه بودجه ۹۸ بررسی شده است. در کل اصلاح ساختار مالی بخش دولتی، که حدود ۷۰ درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود، کلید حل چالش‌های اقتصادی کشور است. در راستای اصلاح ساختار مالی بخش دولتی، نیاز است تا اقدامات زیر پیگیری شود:

– کنترل هزینه‌های دولت با نظارت صحیح بر هزینه‌کردها و گره‌زدن آن به بهره‌وری نهادها و شرکت‌های دولتی

– متنوع سازی و تبدیل نفت به محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر

– شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، بهبود تلاش‌های مالیاتی و کاهش نرخ مالیات برای تحریک تولید

– تقویت بخش خصوصی و به تبع آن افزایش ظرفیت مالیاتی

– تعریف نهاد جدید برای مدیریت کسری بودجه، مدیریت بدهی‌های دولت و مولدسازی دارایی‌های دولت

با انجام این اقدامات بودجه کشور استقلال کافی پیدا کرده و در مقابل تکانه‌های نفتی و ارزی ناشی از تحریم یا هر شوک دیگر، ثبات بیشتری خواهد داشت.

جهت دسترسی به فایل گزارش «تحلیل ساختار لایحه بودجه ۹۸» روی این قسمت کلیک کنید.