جامعه شناسی متعالیه (جلد اول)
جامعه شناسی متعالیه (جلد اول)

نویسنده: ابراهیم خانی

در این کتاب با بهره بردن از دهها قاعده فلسفی و عرفانی برای هستی‌ شناسی ابعاد مختلف حیاتهای اجتماعی، تلاش شده است تا به نحو عینی و برهانی نشان داده شود مشابه نسبتی که میان حق‌تعالی و عالم و یا میان نفس و بدن برقرار است، در حوزه مسائل اجتماعی، میان موجودات حقیقی و موجودات اعتباری نیز برقرار است و با اتخاذ این رویکرد مبنایی در حوزه مسائل اجتماعی، سدّ محکم میان موجودات اعتباری و حقیقی را شکسته و اجازه دهیم تا دریای معارف فلسفی و عرفانی به روی دشت معارف علوم انسانی و از جمله علوم اجتماعی جاری شود.

برای خرید کتاب وارد سایت فروشگاه مرکز رشد شوید.