در محفل ایده‌پردازی مجله نوآفرین
در محفل ایده‌پردازی مجله نوآفرین

به گفته حضار، زمانی که صحبت از مجله نوآوری می‌شود، معمولاً تصاویری از خودروهای لوکس در ذهن نقش می‌بندد. مجلاتی که تلاش می‌کنند هیمنه تکنولوژی و پیشرفت آهنین را به رخ بشرِ امروز بکشند. اما نوآفرین، تلاشی است در کوچه و بازار تا کمی خودمانی‌تر و واقعی‌تر، نوآوری را ببیند و به مخاطب خود نشان دهد.

نوزده اسفند، هسته نوآوری مرکز رشد میزبان اهالی اندیشه و ادب بود. در این محفل صمیمی و پرشور و نشاط، اولین شماره مجله نوآفرین مورد بررسی قرار گرفت؛ از تصویر روی جلد گرفته تا نظریات موجود در یادداشت‌ها، از مطالب پرونده ویژه در زمینه حمایت از کالای ایرانی گرفته تا مطالب طنز نشریه، از یادداشت‌های علمی ادبیات متعارف در حوزه نوآوری گرفته تا تحلیل و بررسی نوآوری در بافت انقلاب اسلامی، از بایدها و نبایدها، از مطالب پخته و رسیده تا مطالب کال و نیم‌پز.

اینکه نواَفرین تلاش می‌کند تا با ادبیات علمی ولی به زبان ساده، مفاهیم مهم پیشرفت بومی را به مخاطبان منتقل کند به نوعی وجه متمایزکننده و جالب توجه مجله در نگاه حضار بود. به گفته حضار، زمانی که صحبت از مجله نوآوری می‌شود، معمولاً تصاویری از خودروهای لوکس در ذهن نقش می‌بندد. مجلاتی که تلاش می‌کنند هیمنه تکنولوژی و پیشرفت آهنین را به رخ بشرِ امروز بکشند. اما نوآفرین، تلاشی است در کوچه و بازار تا کمی خودمانی‌تر و واقعی‌تر، نوآوری را ببیند و به مخاطب خود نشان دهد.

از مجموع گفته‌ها و شنیده‌های جلسه، سی پیشنهاد برای شماره دوم ارائه شد تا نوآفرین را در بستر و قالب جدیدی در آینده شاهد باشیم. نوآفرین در شماره دوم خود، در بخش پرونده ویژه به پیشرفت ایران در پنجاه سال آینده می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با زاویه دید نوآوری، منطقی نظری و عملی ارائه کند.

از اتفاقات خوب جلسه، ابراز و اظهار تمایل دانشجویان عزیز برای مشارکت و نگارش در مجله بود که بی‌شک، اتفاقی مبارک برای «نشریه نوآفرین» است. خانواده «نوآفرین» از اینکه اعضای جدیدی پیدا کرده بسیار خوشحال و مفتخر است.

  • منبع خبر : سایت هسته نوآوری مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)