دوره مجازی گمرک و امور گمرکی
دوره مجازی گمرک و امور گمرکی

گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند،واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. (فرمان رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1399/04/11)

گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند،واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند. (فرمان رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۹/۰۴/۱۱)

یکی از مهمترین موضوعات در شرایط تحریم کنونی کشور، مسئله مدیریت واردات و اهمیت توجه به مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد . به همین منظور حلقه اقتصاد تحریم پس از برگزاری جلسات هم فکری در قالب حلقه و سپس برگزاری یک کارگاه تخصصی پیرامون مسائل و معضلات موجود در ساختار گمرکات کشور به عنوان مبادی رسمی ورود و خروج کالا بر این شد تا با برگزاری دوره ای آموزشی پیرامون آشنایی با رویه های موجود و پروسه صادرات و واردات افراد دغدغه مند در این حوزه را با این مسائل به صورت تجربی و عملیاتی آشنا سازد.
این دوره از ۲۹ تیر ماه الی ۱۲ مرداد ماه به صورت مجازی و در فضای اسکای روم برگزار خواهد شد.

تاریخ بازدید حضوری از گمرک جمهوری اسلامی متعاقبا اعلام خواهد شد.