سیاست‌های کلی خانواده و الزامات ساختاری آن
سیاست‌های کلی خانواده و الزامات ساختاری آن

دکتر علی خلیلی در میز گفتگوی حلقه سیاست خانواده مرکز رشد در قرار پنجم مطرح کرد: برای قانونگذاری در حوزه خانواده تا زمانی که خانواد‌ه‌ها واقف به مسائل و مشکلات این حوزه نباشند، قوانین این حوزه منشأ اثر و مطالبات عمومی نمی‌شود.

حلقه سیاست خانواده مرکز رشد، یک سالی است که متمرکز بر سیاست‌های کلی خانواده شده است. این حلقه پس از استخراج مضامین و مفاهیم سیاست‌های کلی خانواده و تهیه گزارش تحلیلی از اقدامات انجام شده پیرامون این سیاست‌ها، متفطّن نواقص ساختاری، قانونی و فرهنگی در اجرای این سیاست‌ها شده است. در این راستا از آقای دکتر علی خلیلی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه‌السلام که متمرکز بر حوزه تمدن نوین اسلامی و ساختارهای جامعه اسلامی هستند، برای بحث و تبادل نظر دعوت به عمل آمد.

آقای دکتر خلیلی پس از استماع ارائه‌ اجمالی آقای آرام از فعالیت‌های مرکز رشد و گزارش اقدامات انجام شده پیرامون سیاست‌های کلی خانواده، به بحث در این خصوص پرداخت. ایشان در ابتدا ذیل تبیین جایگاه موضوع خانواده در مباحث علوم انسانی، بیان کردند که «حوزه خانواده از سخت‌ترین و عالی‌ترین حوزه‌های علوم اجتماعی است و تمام مؤلفه‌های دشواری یک موضوع را داراست».

ایشان در تبیین پیچیدگی مسائل حوزه خانواده گفتند: «از پیچیدگی‌های عمده مسائل حوزه خانواده قرار داشتن آنها ذیل نیازهای معنوی است. نیازهای معنوی برخلاف نیازهای مادی نیاز به محرّک و نوعی خودآگاهی و تبیین دارند، درحالی که نیازهای مادی با فقدان، کاملاً ملموسند و به طور خودکار مطالبه می‌شوند». «برای قانونگذاری در حوزه خانواده هم تا زمانی که خانواد‌ه‌ها واقف به مسائل و مشکلات این حوزه نباشند، قوانین این حوزه منشأ اثر و مطالبات عمومی نمی‌شوند».

ایشان سنخ حل مسائل خانواده را بیش از هرچیز «فرهنگی» دانستند که تنها حدود ۲۰ درصد از آن حکومتی و دولتی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه‌السلام افزود: ما در مسأله فرهنگ بیش از هر چیز از فقدان یک زیرساخت و ساختار منسجم رنج می‌بریم. علاوه بر این ما در حال حاضر نسبت به ظرفیت‌های سنتی خود بدبین هستیم در حالی که بالفعل در آن توانمند هستیم و بالعکس؛ نسبت به ظرفیت‌های مدرن خوش‌بین هستیم ولی بالفعل در آن توانمند نیستیم!

ایشان خاطر نشان کرد: در مسأله قانون هم باید به صراحت بگوییم که این کشاکش قدرت است که باعث اجرا یا عدم اجرای یک قانون می‌شود. مصداق بارز این امر خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای در درمرحله اول و شروط تصویب برجام در مرحله بعدی بود که هیچ وقعی به آنها نهاده نشد!

آقای دکتر خلیلی مزیت نسبی سنین جوانی را در پیگیری و حل مسائل نظام دانستند و مرحله نظریه‌پردازی در حوزه‌ علوم انسانی را فرایندی چندده ساله ارزیابی کردند. آخرین توصیه ایشان به اعضای حلقه سیاست خانواده این بود که مسائل حوزه سیاست خانواده در سه مرحله تشکیل خانواده، تحکیم خانواده و فرزندآوری را فهرست کنید و یک مسأله ساده را از نظر تا عمل در عالم واقع وجهه همّت خود قرار دهید.

  • منبع خبر : حلقه سیاست خانواده