صادقانه برای رئیس‌جمهور نوشتم …
صادقانه برای رئیس‌جمهور نوشتم …

در پیام تبریکی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری به آقای روحانی دادم، سعی کردم جمله‌ای برمبنای سیاسی‌بازی و دوری از صداقت ننویسم.

در پیام تبریکی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری به آقای روحانی دادم، سعی کردم جمله‌ای برمبنای سیاسی‌بازی و دوری از صداقت ننویسم. اگر گفتم ما به شما کمک می‌کنیم واقعاً با اعتقاد این جمله را نوشتم؛ چون ما می‌خواهیم دولت اسلامی موفق باشد و از این کار حمایت می‌کنیم. نگاه فرد حزب‌اللهی این نیست که «حتماً من باید باشم تا موفق شویم»، بلکه مهم این است که آن‌کار در جهت صحیح گفتمان انقلاب اسلامی و پیشرفت مدنظر تمدن اسلامی که رهبر انقلاب هم بر آن تأکید دارند، انجام شود. ما در این جهت کمک می‌کنیم. کمک هم این است که هر کار ایجابی که درست انجام می‌شود، خدا را شکر می‌کنیم. هرجایی هم که احساس کردیم خلاف است براساس همان اصل هشتم قانون اساسی و امر به معروف و نهی از منکر، کمک خود را این می‌دانیم که متذکر بشویم و نظارت کنیم و بگوییم اینجا اشتباه است.

سخنرانی در جمع اعضای ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری؛ ۲۵ خرداد ۱۳۹۲

برگرفته از «و این شدنی است» (کتاب مجموعه خاطرات دکتر سعید جلیلی)، ۱۳۹۵، ص ۵۷