متروی جوانمرد قصاب
متروی جوانمرد قصاب

سر درب مغازه‌ها و تابلوهای سطح شهر خبری از زبان انگلیسی نیست. این مسئله درد سربزرگی می‌شود مخصوصاً به هنگام خرید. اگر علامت مک‌دونالد را نشناسی یا عکس خوک روی پنیر را نبینی یا نتوانی با انواع و اقسام روش‌ها، نوشیدنی بدون الکل از مغازه‌دار طلب کنی؛ آن زمان است که باید در گوشه‌ای بنشینی و زانویت را در بغل‌گیری تا با یادگیری بر هیبت زبان روسی فائق آیی.

پرده اول؛ رهایی

هواپیما بر زمین و در یکی از فرودگاه‌های مسکو لندینگ۱ می‌کند. همان هواپیمایی که انواع و اقسام کلماتش را به انگلیش۲ نوشته‌اند از پَسِنجِر۳ تا دِنجرس۴ و… رها شدن از فرودگاه تایم۵ می‌طلبد. مخصوصاً اگر آفیسر۶ پاسپورت۷ خانمی باشد به‌غایت اَنگری۸ که فقط با چشم و دست منظورش را به تو بفماند. از آن بدتر شرایطی است که نمی‌توان حتی برای نید۹ مشترک همه انسان‌ها یعنی wc10 تابلویی پیدا کنی. اینجاست که علی‌رغم تسلط همه دوستان بر انگلیش، یک اَپ۱۱ برای ترنسلیت۱۲ نوشته‌های پیرامونت کارساز می‌شود و تازه می‌توان ابتدایی‌ترین نیاز مشترک انسان‌ها ـwcـ را برطرف کرد.

پرده دوم؛ جوانمرد قصاب

سر درب مغازه‌ها و تابلوهای سطح شهر خبری از زبان انگلیسی نیست. این مسئله درد سربزرگی می‌شود مخصوصاً به هنگام خرید. اگر علامت مک‌دونالد را نشناسی یا عکس خوک روی پنیر را نبینی یا نتوانی با انواع و اقسام روش‌ها، نوشیدنی بدون الکل از مغازه‌دار طلب کنی؛ آن زمان است که باید در گوشه‌ای بنشینی و زانویت را در بغل‌گیری تا با یادگیری بر هیبت زبان روسی فائق آیی. اوضاع از آن‌هم بدتر می‌شود مخصوصاً اگر خطوط حمل‌ونقل همگانی مسکو و به‌طور خاص مترو، جدای از پیچیدگی و زیبایی‌اش، فارغ از یک کلمه انگلیسی باشد که مثلاً ایستگاه جوانمرد قصاب‌شان را به انگلیسی بر روی آن حک کرده باشند.

برای مطالعه ادامه مطلب و دریافت فایل آن، به سایت هسته نوآوری مراجعه کنید:

  • منبع خبر : سایت هسته نوآوری مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)