مودّت، معرفت، تربیت
مودّت، معرفت، تربیت

باید ببینیم که اصلاً هیئت چگونه محفلی است و با چه هدفی تشکیل می‌شود؟ هدفی که در هیئت وجود دارد مبنای آن مودّت است. ما نسبت به صاحبان دین و رهبران آسمانی دو رویکرد داریم: یک رویکرد معرفتی و دیگری رویکرد مودّتی، و مبنای هیئت مودّت است؛ جلسه‌ای به نظر من کامل است که هم مبلّغین دین در آن حضور داشته باشند و هم مادحین، و مخاطب از هر دو بهره ببرد؛ شما شاخص را مخاطب قرار دهید، شاخص مردم هستند و هدف و مبنا این است که با مودّت اهل بیت (علیهم‌السّلام) به سوی مودّت و استفاده از آنها قدم برداریم. ما نباید مروّج افراد و معاریف دین باشیم، باید مروّج افکار و معارف دین باشیم، ما باید به افراد بینش دهیم و نه این‌که فقط مصادیق را بگوییم.

از دیدگاه حضرتعالی هیئت چه ارکانی دارد و شکل آن در زمان کنونی (جمهوری اسلامی) چگونه است؟

باید ببینیم که اصلاً هیئت چگونه محفلی است و بر مبنای چه هدفی تشکیل می‌شود، هدفی که در هیئت وجود دارد مبنای آن مودّت است. ما نسبت به صاحبان دین و رهبران آسمانی دو رویکرد داریم: رویکرد معرفتی و رویکرد مودّتی. و مبنای هیئت، مودّت است؛ از همان جهت است که صرفاً افرادی که نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام معرفت دارند حضور پیدا نمی‌کنند، بلکه افرادی که خارج از دین مبین اسلام هستند هم حضور پیدا می‌کنند و مساله مودّت غیرقابل انکار است. بنابراین هر برنامه‌ریزی در هیئت باید با ملاحظه بحث مودّت باشد، یعنی اصلاً آنچه باعث می‌شود افراد در محفلی جمع شوند و چندین ساعت دور هم باشند و از حقیقتی تبعیّت کنند و آن را به پایان رسانند، همان بحث مودّت است و مساله دیگری وجود ندارد.

بنابراین در بحث مودّت، ارکانی که شکل دهنده دو عنصر است: مروّج (سخنران) و مداح. هر دو باید در زمینه مودّت کار کنند، به سوی مودّت فراخواندن کار مروّج است، یعنی آن مودّت را تشویق، و دوری از آن را تحذیر نماید و آن مداح محترم هم بتواند از محصول کار این آقا بهره را ببرد.