دوره تابستانه «تحلیل خط‌مشی فضای مجازی» برگزار شد
دوره تابستانه «تحلیل خط‌مشی فضای مجازی» برگزار شد

به همت هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد، نخستین دوره تابستانه تحلیل خط‌مشی فضای مجازی، مردادماه امسال در محل مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.

هسته خط‌مشی فضای مجازی با هدف رشد جمعی و کادرسازی و هم‌چنین استفاده از ظرفیت دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی در جهت بهبود و حل مسائل حوزه خط‌مشی فضای مجازی، اقدام به جذب اعضای شبکه دانشجویی و برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های گوناگون می‌کند.

در جهت تحقق این هدف، در آذرماه سال ۹۷ در مرحله شناخت و آشنایی با مسائل حوزه خط‌مشی فضای مجازی، سلسله جلسات مباحثه‌ای با محوریت کتاب «آشنایی با مسائل خط‌مشی فضای مجازی» برای اعضای شبکه دانشجویی هسته برگزار شد که این مباحثات تا اردیبهشت سال جاری به طول انجامید و ۱۰ نفر از اعضای شبکه در آن حضور فعال داشتند.

در امتداد مباحثات مذکور در مردادماه سال ۹۸، در مرحله تحلیل مسائل واقعی خط‌مشی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران، نخستین دوره تابستانه تحلیل خط‌مشی فضای مجازی در محورهای زیر در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد:
– آشنایی با نظریه‌ها و روش‌های منتخب تحلیل خط‌مشی عمومی
– ترسیم و تحلیل شبکه مسائل خط‌مشی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران
– تحلیل بازیگران عرصه‌های خط‌مشی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

ان‌شاءالله برنامه تداوم این دوره تحلیلی – تشکیلاتی، در مرحله تجویز و عملیات برای بهبود و حل مسائل خط‌مشی فضای مجازی در سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ طراحی و اجرا خواهد شد.

منبع: سایت هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد