نظریه‌ای برای تأسیس پلتفرم‌های مجازی برای جامعه هیأت
نظریه‌ای برای تأسیس پلتفرم‌های مجازی برای جامعه هیأت

در نشست هسته احیاء امر با حجت‌الاسلام والمسلمین مهدیزاده، طلبه سطح چهار و مسئول میز نظریه اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی قم، که به صورت مجازی برگزار شد، ایشان در چهار مرحله به تبیین نظریه خود برای تأسیس پلتفرم‌های مجازی برای جامعه هیأت‌های مذهبی پرداخت.

روز یکشنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، هسته احیاء امر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام میزبان حجت الاسلام حسین مهدیزاده، طلبه سطح چهار و پژوهشگر فرهنگستان علوم اسلامی قم و مسئول میز نظریه اجتماعی آن مجموعه بود. در این نشست که با موضوع «نظریه‌ای برای تأسیس پلتفرم‌های مجازی برای جامعه هیأت» و به صورت مجازی برگزار شد، مهدیزاده در چهار مرحله به تبیین نظریه خود پرداخت.

ایشان ابتدا به تبیین نقطه تمایز خدمات اجتماعی برآمده از پلتفرم‌های مجازی با کنش‌های سنتی دولت‌ها و نهادهای اجتماعی پرداخت و نقطه تمایز پلتفرم‌ها را در ورود بخش غیردولتی به حوزه ساخت تعاملات در بازار اجتماعی Interaction ها عنوان کرد.

در بخش دوم، ایشان مدعی شد که مطالعه ماهیت تعاملات در بازار، مأموریت بخشی از علوم اجتماعی به نام «نظریه اجتماعی» است. در این حوزه توضیح داده می‌شود که ماهیت روابط اجتماعی در عصر مدرن با نظریه «انسان منفعت‌خواه و پذیرنده تقسیم کار، در نهاد اجتماعی بازار رقابت کامل» توضیح داده می‌شود و می‌توان مدعی شد که این نظریه بر اخلاق انسان هیأتی حاکم نیست، یعنی انسان هیأتی هنگامی که در هیأت است منفعت‌خواه نیست و نهاد هیأت هم نهاد بده بستان بازاری نیست، بلکه محیط ولایت و اخوت است که با فرضیه بازار اجتماعی قابل توضیح نیست.

در بخش سوم مهدیزاده مدعی شد که نظریات اجتماعی، از طریق باز معنا کردن تعاملات (Interaction) تک تک روابط جامعه، فضای اجتماعی (Social Space) را جهت‌دار می‌کنند و به این ترتیب، یک جامعه را مثلا از رابطه ارباب و رعیتی به رابطه بازاری بدل می‌کنند و مانند آن.

در بخش چهارم ایشان تلاش کرد تا به صورت استقرائی اجزاء یک پلتفروم خدمات مجازی را برای هیأت ترسیم کند و اثبات کند که پلتفرم‌های متعلق به جامعه مجازی هیأت، حتی برای نیازهای به ظاهر مشترک بین انسان هیأتی و غیر هیأتی، روابط و تعاملات متمایزی از پلتفرم‌های کسب و کارهای بازاری تولید می‌کند.