نماهنگ رنج مقدس
نماهنگ رنج مقدس

شما در شاخه‌های مختلفی که مربوط به زندگی انسان است، تحقیق می‌کنید، لذا باید «فلسفه زندگی انسان» را بفهمید. مبادا «رنج» را از زندگی حذف کنید. این اشتباهی است که غربی‌ها کردند.

آیا انسان، اگر «آگاه» شود «ارزش» پیدا می‌کند؟ وُجداناً خود شما می‌توانید این را بپذیرید؟

آیا انسان، اگر طبق «تمایل»ش رفتار کند، «ارزش» پیدا می‌کند؟ وُجداناً خود شما می‌توانید این را بپذیرید؟

آیا «ارزش» انسان، وقتی که رفتارش درست باشد، افزایش پیدا می‌کند؟

ما تنها موجوداتی هستیم که نه فرشته‌ایم و نه حیوان، و بناست که «ارزش» پیدا کنیم.

این‌ها را بررسی کنید، خواهد دید که انسان آمده برای «ارزش» پیدا کردن و برای تولید «ارزش افزوده».

و تولید «ارزش افزوده»، یک راه بیشتر ندارد و آن این است که، یک میل مخالفی وجود داشته باشد که شما بتوانید علیه آن عمل کنید، و این، طبیعتاً «رنجی» را به دنبال خواهد داشت …

شما در شاخه‌های مختلفی که مربوط به زندگی انسان است، تحقیق می‌کنید، لذا باید «فلسفه زندگی انسان» را بفهمید.

«لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی‏ کَبَدٍ»: «که ما انسان را در رنج آفریده‌ایم». چرا؟

مبادا «رنج» را از زندگی حذف کنید. این اشتباهی است که غربی‌ها کردند.

  • منبع خبر : آوای رشد