گزارش تفصیلی اعتکاف علمی حلقه مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی
گزارش تفصیلی اعتکاف علمی حلقه مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی

مسئله نظام آموزشی بدین شرح بود که مکانیزم و سیر آموزشی و تربیتی در مواردی که حلقه بخواهد جمع‌هایی را برای آموزش و رشد حول «مأموریت» (استفاده از لفظ مأموریت برای این جهت است که قرار نبوده و نیست که حلقه به مثابه یک مؤسسه آموزشی عمل کند و صرفا افرادی را در «موضوع» مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی تربیت کند. بلکه اراده حلقه چنین بوده و هست که بتواند یاران همسنگری را تربیت کند که در حوزه مسائل و چالش‌های انقلاب اسلامی در موضوع مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی «جهاد» کنند.)

از مدتی پیش ضرورت برگزاری اعتکاف علمی برای پیشبرد برخی از مسائل چالشی حلقه احساس می‌شد. برگزاری جلسات هفتگی شورای حلقه فرصت مناسبی برای طرح برخی از مسائل نبود و نیاز بود تا اعضای حلقه بصورت مستمر بتوانند به صورت کامل به بررسی همه ابعاد مسئله بپردازند. مسئله‌هایی که باید در اعتکاف مورد بحث قرار می‌گرفتند عبارت بودند از: تدوین نظام آموزشی حلقه، برنامه ارتباطات بیرونی هسته برای سال آتی.

مسئله نظام آموزشی بدین شرح بود که مکانیزم و سیر آموزشی و تربیتی در مواردی که حلقه بخواهد جمع‌هایی را برای آموزش و رشد حول «مأموریت» (استفاده از لفظ مأموریت برای این جهت است که قرار نبوده و نیست که حلقه به مثابه یک مؤسسه آموزشی عمل کند و صرفا افرادی را در «موضوع» مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی تربیت کند. بلکه اراده حلقه چنین بوده و هست که بتواند یاران همسنگری را تربیت کند که در حوزه مسائل و چالش‌های انقلاب اسلامی در موضوع مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی «جهاد» کنند.) مطالعات افکار عمومی و تغییرات اجتماعی مورد تخاطب قرار دهد، چیست؟

طبیعی است مسئله را نباید به صرف مطالعه برخی کتب تقلیل داد. بلکه مجموعه‌ای از شیوه‌ها(شامل کتاب، مقاله، جزوه، فیلم و مستند، مورد مطالعاتی، استاد و…) در فصولی تنظیم شده و در چارچوبی سطح بندی شده است که می‌تواند به صورت مکانیزم و فرایندی برای تربیت و رشد افرادی، در چهارچوب مأموریتی حلقه، مورد استفاده قرار بگیرد. الحمدلله با لطف و عنایت حضرت فاطمه زهرا حلقه توانست گامی محکم در همین زمینه بردارد که ثمرات آن در گزارش‌های بعدی به سمع و نظر  هم رشدی‌های عزیز خواهد رسید.

مسئله دوم، آنچنان که گفته شد، در موضوع برنامه سالانه ارتباطات بیرونی حلقه بود. از باب مقدمه شرح مسئله باید بگویم که طبیعتاً هر یک از اعضای حلقه ما به واسطه مأموریتی که متناسب با مأموریت اصلی هسته دارند، ارتباطات خوبی را با سازمان‌های مرتبط با مسئله‌شان، برقرار کردند. اما ارتباطات فوق باید عمدتا به‌ گونه‌ای باشند که از «تعامل» به «ارتباطات کاری» در چارچوب یک پروژه/مسئله تبدیل شوند. برای برنامه‌ریزی مناسب‌تر در این زمینه بنا داشتیم طی جلسات اعتکاف علمی، بتوانیم به انتخاب سیاست‌های مناسب و همچنین صورت‌بندی پروژه‌ها/مسئله‌های مد نظرمان با لحاظ دو متغیر اصلی، یعنی مأموریت هسته و لحاظ توان رشدی حلقه، بپردازیم…

 

مسائل مد نظر سهم خیلی مهمی در پیشرفت امور حلقه دارند و انشالله با بازدهی بالا بتوانیم تصمیمات گرفته شده را عملیاتی کنیم.

جهاد ادامه دارد.