گفتارهایی در عدالت اجتماعی
گفتارهایی در عدالت اجتماعی

هدف از تدوین این کتاب، «تدوین نظام مسائل حوزه عدالت پژوهی» و در ادامه «طراحی نقشه پژوهشی» برای این حوزه مبتنی بر نظام مسائل مستخرج است. «گفتارهایی در عدالت اجتماعی»، یک کتاب آموزشی نیست بلکه سعی دارد تا دید خواننده را نسبت به گستره موضوعی عدالت اجتماعی باز کند و ضمن اقناع اهمیت آن، ابعاد مختلف مسئله عدالت را خصوصاً در حوزه مباحث علوم انسانیِ اسلامی شناسایی و ارائه نماید. از این رو، خواننده باید با دید خوشه‌چینی و فهم گستره موضوعی وارد کتاب شود. مسائلی که در انتهای کتاب به صورت طبقه بندی شده ذکر شده‌­اند، بعضاً موضوع یک کتاب هستند اما در کنار هم دیدن آن­ها، نوعی نگاه به علوم انسانی را نیز به دست می­‌دهد.

معرفی کتاب

کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی» حاصل تدوین مباحث ۳۹ جلسه بحث و تبادل نظر به شیوه اقتراح و طی زمان ۹ ماه در سال­های ۱۳۹۰-۱۳۹۱، پیرامون ابعاد مختلف مسئله عدالت اجتماعی و عدالت پژوهی است. این کتاب از پنج بخش و ۱۲ فصل تشکیل شده است: مقدمه آن به بیان اهمیت عدالت اجتماعی و عدالت پژوهی می‌پردازد. در ادامه، بخش برابری و نیاز، مطلوبیت­گرایی و اقتصاد رفاه، شایستگی و تناسب سه بخش میانی کتاب را تشکیل می‌دهند. ساختار این سه بخش در بردارنده خلاصه دیدگاه نویسنده، مقدمه، متن مباحثات و سؤالات تمرینی است. در بخش آخر نیز به مسئله شناسی عدالت اجتماعی و عدالت پژوهی پرداخته شده است. در این بخش سعی بر آن است که مسائل، پیشنهاد‌ها و محورهای پژوهشی حوزه عدالت پژوهی تا حد ممکن استخراج و طبقه بندی شوند.

 

هدف از تدوین این کتاب، «تدوین نظام مسائل حوزه عدالت پژوهی» و در ادامه «طراحی نقشه پژوهشی» برای این حوزه مبتنی بر نظام مسائل مستخرج است. «گفتارهایی در عدالت اجتماعی»، یک کتاب آموزشی نیست بلکه سعی دارد تا دید خواننده را نسبت به گستره موضوعی عدالت اجتماعی باز کند و ضمن اقناع اهمیت آن، ابعاد مختلف مسئله عدالت را خصوصاً در حوزه مباحث علوم انسانیِ اسلامی شناسایی و ارائه نماید. از این رو، خواننده باید با دید خوشه‌چینی و فهم گستره موضوعی وارد کتاب شود. مسائلی که در انتهای کتاب به صورت طبقه بندی شده ذکر شده­‌اند، بعضاً موضوع یک کتاب هستند اما در کنار هم دیدن آن­ها، نوعی نگاه به علوم انسانی را نیز به دست می­‌دهد.

مباحث طرح شده، ترکیبی از مباحث و نگاه­‌های رشته اقتصاد، مدیریت و دروس معارف اسلامی شامل فقه، اصول، منطق، کلام، فلسفه و اندیشه اسلامی است. لذا خواننده­ای که آشنایی با مباحث فوق ندارد، ممکن است با برخی از مباحث ارتباط درستی برقرار نکند. این امر به علت میان رشته­‌ای بودن مسئله عدالت لابد منه است و لازم است تا مخاطب، تا حدی از گستردگی مطالعاتی برخوردار باشد.

این عرصه، همواره در مظلومیت قرار داشته است و کسانی که در این عرصه ورود نموده­‌اند به علت عدم تمرکز مطالعاتی و عدم تمرکز عمر علمی خود بر مسئله عدالت اجتماعی، نتوانسته­‌اند عمق زیادی را بپیمایند و راهگشای مسیر عدالت پژوهی باشند. از این رو، دست یاری خود را برای جریان سازی در حوزه عدالت پژوهی به سوی مخاطبین دراز می­‌کنیم.

برای خرید کتاب وارد سایت فروشگاه مرکز رشد شوید:

  • منبع خبر : سایت هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)