گفتار اول از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری
گفتار اول از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری

گفتار اول از سلسله گفتارهای سیاست نوآوری، روز دوشنبه 19 فروردین‌ماه 98، ساعت 14، با ارائه آقای رضا پاینده در محل مرکز رشد برگزار خواهد شد.

گفتارهای سیاست نوآوری با هدف تبیین و فهم عمیق مفاهیم سیاست نوآوری طراحی شده است. این سلسله گفتارها که توسط اعضای هسته نوآوری مرکز رشد ارائه می‌شود، به نقش دولت و خط‌مشی‌های آن در پیشبرد نوآوری می‌پردازد و میزان نوآور بودن کشورها را بر اساس مسئولیت و نقش نهادهای عمومی بررسی می‌کند. این گفتارها، مبتنی بر مجموعه مقالات هندبوک سیاست نوآوری است که در سال ۲۰۱۶ به بازار علم راه یافته است.

گفتار اول از این سلسله گفتارها، روز دوشنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۹۸، ساعت ۱۴، با ارائه آقای رضا پاینده در محل مرکز رشد برگزار خواهد شد.

 

  • منبع خبر : هسته نوآوری