گفتار دوم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری
گفتار دوم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری

گفتار دوم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری، روز دوشنبه 2 اردیبهشت‌ماه 98، با ارائه آقای محمد رحمتی در محل مرکز رشد برگزار خواهد شد.

گفتارهای سیاست نوآوری با هدف تبیین و فهم عمیق مفاهیم سیاست نوآوری طراحی شده است. این سلسله گفتارها که توسط اعضای هسته نوآوری مرکز رشد ارائه می‌شود، به نقش دولت و خط‌مشی‌های آن در پیشبرد نوآوری می‌پردازد و میزان نوآور بودن کشورها را بر اساس مسئولیت و نقش نهادهای عمومی بررسی می‌کند. این گفتارها، مبتنی بر مجموعه مقالات هندبوک سیاست نوآوری است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.

در گفتار اول از این سلسله گفتارها، چیستی سیاست نوآوری و خردمایه مداخله دولت در زمینه نوآوری و رویکردهای متداول در بررسی سیاست نوآوری بررسی شد. اهداف و ابزارهای سیاست نوآوری و چگونگی طبقه‌بندی آنها به همراه بررسی رویکرد اثرسنجی و ارزشیابانه به سیاست نوآوری محورهای دیگر، گفتار اول سیاست نوآوری بود.

گفتار دوم از این سلسله گفتارها، روز دوشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸، با ارائه آقای محمد رحمتی در محل مرکز رشد برگزار خواهد شد.

در صورت تمایل به حضور در جلسه، نام و نام خانوادگی، مقطع و رشته تحصیلی خود را به شماره ۰۹۳۶۲۴۴۷۵۲۵ پیامک کنید.

  • منبع خبر : سایت هسته نوآوری مرکز رشد