گفتار سوم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری
گفتار سوم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری

گفتار سوم از سلسله‌گفتارهای سیاست نوآوری، روز دوشنبه 16 اردیبهشت‌ماه 98، با ارائه دکتر محمدمهدی مهدی‌خواه در محل مرکز رشد برگزار خواهد شد.

گفتارهای سیاست نوآوری با هدف تبیین و فهم عمیق مفاهیم سیاست نوآوری طراحی شده است.

این سلسله گفتارها که توسط اعضای هسته نوآوری مرکز رشد ارائه می‌شود، به نقش دولت و خط‌مشی‌های آن در پیشبرد نوآوری می‌پردازد.

این گفتارها، مبتنی بر مجموعه مقالات هندبوک سیاست نوآوری است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.

گفتار دوم، به هفت گلوگاه مالیاتی اشاره می‌کند که در تدوین سیاست‌های تحقیق و توسعه باید بدان توجه داشت.

گفتار سوم از این سلسله‌گفتارها، روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، با ارائه آقای دکتر محمدمهدی مهدی‌خواه در محل مرکز رشد برگزار می‌شود.

در صورت تمایل به حضور در جلسه، نام و نام خانوادگی، مقطع و رشته تحصیلی خود را به شماره ۰۹۳۶۲۴۴۷۵۲۵ پیامک کنید.

  • منبع خبر : سایت هسته نوآوری مرکز رشد