آیا “اقتصاد مقاومتی” به “اقدام و عمل” می‌رسد؟
آیا “اقتصاد مقاومتی” به “اقدام و عمل” می‌رسد؟

… حتی این اواخر، رهبر فرزانه انقلاب، فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی را نیز به معاون اول رئیس‌جمهور سپردند. در حقیقت، باز هم در ادبیات تولیدی معظم له، موضوع قرارگاه و فرماندهی پیش آمد و این خود تبعات و ویژگی‌های خاص جبهه و مبارزه و دشمن و نهایتاً جهاد را پیش می‌کشد. اما بازهم آن چنان […]

… حتی این اواخر، رهبر فرزانه انقلاب، فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی را نیز به معاون اول رئیس‌جمهور سپردند. در حقیقت، باز هم در ادبیات تولیدی معظم له، موضوع قرارگاه و فرماندهی پیش آمد و این خود تبعات و ویژگی‌های خاص جبهه و مبارزه و دشمن و نهایتاً جهاد را پیش می‌کشد. اما بازهم آن چنان خبری نشد. لذا، این بار رهبری معظم، عنوان سال را فراتر از هر مجاز و تشبیه و کنایه و ایهام و عاریتی، صریحاً اقدام و عمل بر مبنای مفهوم اقتصاد مقاومتی، نام‌گذاری کردند.

برای خرید کتاب وارد سایت فروشگاه مرکز رشد شوید.