آیا طرح جایگزینی برای طرح سهمیه‌بندی یک شبه بنزین وجود دارد؟
آیا طرح جایگزینی برای طرح سهمیه‌بندی یک شبه بنزین وجود دارد؟

مجید کریمی پژوهشگر حلقه اقتصاد تحریم مرکز رشد با حضور در برنامه جهان آرا، به بررسی طرح‌های جایگزین سهمیه‌بندی بنزین پرداخت.

مجید کریمی پژوهشگر حلقه اقتصاد تحریم مرکز رشد، مهمان جدیدترین قسمت برنامه جهان آرا شبکه افق سیما بود.

کریمی در بخشی از این گفت‌وگو درباره طرحی جایگزین برای طرح سهمیه‌بندی یک شبه بنزین صحبت کرد که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید.