اولین جلسه از سلسله جلسات فقه پژوهی با موضوع «گستره شریعت» برگزار شد.
اولین جلسه از سلسله جلسات فقه پژوهی با موضوع «گستره شریعت» برگزار شد.

غالباً بحث از گستره شریعت از منظر کلامی بحث می‌شود و بحث فقهی صورت نمی‌گیرد/ ادله قاعده «نفی خلوّ» مفرداتی دارند که فهم آنها در نگاه ما به گستره شریعت بسیار مؤثر است/ حکم‌شناسی یکی از مهمترین عناصر در فهم قاعده «نفی خلوّ» است.

اولین جلسه از سلسله جلسات فقه‌پژوهی به همت حلقه فقه نظام‌های اجتماعی با موضوع «گستره شریعت» و ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین بیاتی در مرکز رشد امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. در این جلسه استاد بیاتی در ابتدا ضمن تأکید بر عدم شتاب‌زدگی و سوگیری در پرداختن به مسائل بنیادین، بحث خود را با تبیین مفاد قاعده نفی خلوّ به عنوان یکی از باورهای امامیه آغاز کردند. سپس با تأکید بر ضرورت فهم مفردات دلیل شرعی این قاعده، عنصر «حکم» را یکی از عناصر کلیدی در لسان دلیل دانستند که می‌تواند در نگاه ما نسبت به گستره شریعت بسیار مؤثر باشد. در ادامه معانی ذکر شده برای حکم در کتب لغت و همچنین ریشه لغوی این مفرده را بیان فرموده و سپس به تشریح اقوال فقهای متقدم و متأخر و برخی از فلاسفه در تبیین معنای حکم و وجوه تمایز هریک از این تعاریف و ثمراتی که می‌تواند در موضوع گستره شریعت داشته باشد پرداختند. در این جلسه، جمعی از طلاب و دانشجویان به صورت برخط مشارکت فعال داشتند و استاد در پایان به سؤالات مطرح‌شده پاسخ دادند.