تدوین دو اثر ارزشمند استاد عابدینی در حوزه تشکیلات اسلامی و روابط ولایی مومنین
تدوین دو اثر ارزشمند استاد عابدینی در حوزه تشکیلات اسلامی و روابط ولایی مومنین

حلقه منظومه فکری علامه طباطبایی‌(رض)، با توجّه به درخواست فوریت‌دار استاد عابدینی برای تدوین نسخه اولیه دو اثر کاربردی از ایشان، در یک دوره فشرده و جهادی دو هفته‌ای نسبت به تهیه نسخه اولیه آنها اقدام کرد.

حلقه منظومه فکری علامه طباطبایی(رض) با توجّه به درخواست فوریت‌دار استاد عابدینی برای تدوین نسخه اولیه این دو اثر، در یک دوره فشرده و جهادی دو هفته‌ای نسبت به تهیه نسخه اولیه دو اثر کاربردی از استاد عابدینی اقدام کرد. این دو اثر در حوزه روابط تشکیلاتی و روابط ولایی مؤمنین در جامعه اسلامی است و برای سفر دو هفته‌ای استاد عابدینی و جلسات تشکیلاتی ایشان با یکی از تشکّل‌های اسلامی اثرگذار در جهان اسلام تهیه گردید.

برای تدوین این دو اثر علاوه بر پیاده‌سازی و ویراستاری جلسات استاد عابدینی، جلسات مباحثه و تهیه و تنظیم فهرست مباحث، جلسات مشترک چند ساعته با حضور استاد عابدینی در مرکز رشد، و ارائه فهرست تهیه شده و گفتگو و پرسش و پاسخ با استاد، گفتگوها و تعاملات جداگانه مسئولین هر پروژه در تهیه متن و ساعت‌ها کار فردی و جمعی از تدوین و نگارش تا صفحه‌بندی و طراحی جلد و چاپ، به طور فشرده انجام گرفت. محتوای کلی این دو کتاب به قرار زیر است:

۱ . کتاب «سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی» این کتاب شامل سه فصل کلی می‌باشد. در فصل اول به مبانی جهان‌بینی اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته شده است و نشان می‌دهد که انسان الهی از طریق حبّ ذات، توسعه وجودی یافته و با تحقق روح جمعی و حرکت کاروانی، انسان‌سازی در بستر حیات اجتماعی محقّق می‌شود و مسیر تحقق جامعه ایمانی برای ظهور حقیقت انسان کامل، از طریق تشکیلات‌سازی و ایجاد تشکل‌های الگو میسّر است. فصل دوم تحت عنوان اصول حاکم بر سلوک تشکیلات اسلامی نام‌گذاری شده است. در این فصل طبق یک الگوی تحلیلی که از نظام شکل‌گیری و تکوین خانواده برداشت شده است، اصول ناظر به مراحل شکل‌گیری، هویت‌سازی تا رهبری و رشد و تعامل تشکل‌های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است و به عنوان یک الگوی تکوینی و الهی و تطبیق آن به تشکیلات و بیان اصول ناظر به هر مرحله، در نوع خود بدیع و بی‌سابقه می‌باشد. همچنین در فصل سوم با این مبنای معرفتی که نظام تکوین الهی بر نظام تشریع منطبق است، به بررسی چند الگو و نمونه تکوینی و تشریعی برای الگوبرداری بیشتر و بهتر از آن‌ها در ساخت و پرداخت یک تشکیلات دینی پرداخته شده است. برای مثال الگوی تکوینی شجره به عنوان یک مدل عینی توسعه و پیشرفت در تشکیلات، و الگوی تشریعی مسجد به عنوان مدل توحید محور، و الگوی هیئات به عنوان الگوی ولایت‌محور، به عنوان تشکل‌های موفق و الگو، مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نکات قابل استفاده از آن‌ها بحث شده است. پروژه کتاب سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی با همکاری مشترک آقایان علی جعفری و حسین قاسمی و با مشورت از جمعی از یاران متخصص در زمینه سازمان و تشکیلات در مرکز رشد در نسخه اولیه ۱۳۰ صفحه‌ای آماده شد.

۲ . کتاب «اخوت و ولایت» نظام ارتباطی میان مؤمنان را در جامعه دینی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد ولایت ائمه علیهم‌السلام که تجلی ولایت الله است در سطح نازله خود در روابط میان مومنین که همان اخوت ایمانی است، ظهور می‌یابد. فلذا از آنجا که اخوت نازله ولایت امام حیّ است، هرگونه اختلال در روابط میان مومنین باعث اختلال رابطه با امام معصوم می‌گردد. این اثر در ابتدا به بررسی چیستی رابطه اخوّت در سایه ولایت می‌پردازد و چگوتگی ارتباط و اتصال روابط ولایی مؤمنان به ولایت الهی را از منظر آیات و روایات مورد بحث قرار می‌دهد. سپس آثار و برکات ظهور ولایت و ایجاد اخوت در جامعه ایمانی بررسی شده و عواقب تزلزل در این روابط تبیین می‌گردد. در واقع این اثر، یک برش و لایه معرفتی برای تحلیل روابط ساده میان مؤمنان است که می‌تواند مخاطب را با لایه‌های عمیق این ارتباطات ساده آشنا کرده و با تغییر افق نگاه او، موجب تغییرات عمیقی در جامعه مؤمنانه گردد. این پروژه که به آقای محمدرضا آرام از حلقه سیاست خانواده محول گردیده است، با همکاری آقای محمدرضا فقیه‌ایمانی در نسخه اولیه ۱۰۰ صفحه‌ای آماده گردید.